Đà Nẵng: Một doanh nghiệp chi gần 2 tỷ đồng động viên người lao động

Ảnh: Đỗ Danh Hùng
Ảnh: Đỗ Danh Hùng
Ảnh: Đỗ Danh Hùng
Lên top