Đà Nẵng: Mới chỉ có Cty Dệt may 29.3 công bố thưởng Tết

Tại Đà Nẵng, mới chỉ có Cty Dệt may 29.3 công bố mức thưởng Tết với bình quân 10 triệu đồng/ người. Ảnh: Tư liệu
Tại Đà Nẵng, mới chỉ có Cty Dệt may 29.3 công bố mức thưởng Tết với bình quân 10 triệu đồng/ người. Ảnh: Tư liệu
Tại Đà Nẵng, mới chỉ có Cty Dệt may 29.3 công bố mức thưởng Tết với bình quân 10 triệu đồng/ người. Ảnh: Tư liệu
Lên top