Đà Nẵng: Mở rộng hỗ trợ COVID-19 cho 2.200 NLĐ không có hợp đồng

Đà Nẵng mở rộng hỗ trợ COVID-19 cho 2.000 người lao động không hợp đồng. Ảnh: Hải Nguyễn
Đà Nẵng mở rộng hỗ trợ COVID-19 cho 2.000 người lao động không hợp đồng. Ảnh: Hải Nguyễn
Đà Nẵng mở rộng hỗ trợ COVID-19 cho 2.000 người lao động không hợp đồng. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top