Đà Nẵng mở rộng đối tượng hỗ trợ đến người lao động thu nhập thấp

Ông Nguyễn Duy Minh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Đà Nẵng (áo xanh) trao quà hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng dịch COVID-19. Ảnh: Tường Minh
Ông Nguyễn Duy Minh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Đà Nẵng (áo xanh) trao quà hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng dịch COVID-19. Ảnh: Tường Minh
Ông Nguyễn Duy Minh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Đà Nẵng (áo xanh) trao quà hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng dịch COVID-19. Ảnh: Tường Minh
Lên top