Đà Nẵng khởi động việc làm cho hơn 42.000 lao động ngành du lịch

Đà Nẵng khởi động việc làm cho hơn 42.000 lao động ngành du lịch bị thất nghiệp. Ảnh: Tường Minh
Đà Nẵng khởi động việc làm cho hơn 42.000 lao động ngành du lịch bị thất nghiệp. Ảnh: Tường Minh
Đà Nẵng khởi động việc làm cho hơn 42.000 lao động ngành du lịch bị thất nghiệp. Ảnh: Tường Minh
Lên top