Đà Nẵng: Khánh thành công trình chào mừng 90 Công đoàn Việt Nam

CĐ Viên chức TP Đà Nẵng cắt băng khánh thành, đưa công trình vào sử dụng.
CĐ Viên chức TP Đà Nẵng cắt băng khánh thành, đưa công trình vào sử dụng.
CĐ Viên chức TP Đà Nẵng cắt băng khánh thành, đưa công trình vào sử dụng.
Lên top