Đà Nẵng: Khám và phát thuốc miễn phí cho gần 1.000 người lao động

Bác sĩ của Hội Thầy thuốc trẻ Đà Nẵng phát thuốc miễn phí cho người lao động. Ảnh: Thùy Trang
Bác sĩ của Hội Thầy thuốc trẻ Đà Nẵng phát thuốc miễn phí cho người lao động. Ảnh: Thùy Trang
Bác sĩ của Hội Thầy thuốc trẻ Đà Nẵng phát thuốc miễn phí cho người lao động. Ảnh: Thùy Trang
Lên top