Đà Nẵng khai trương đợt bán hàng giá ưu đãi đầu tiên năm 2019 cho CNLĐ

Một trong những gian hàng tại Điểm bán hàng giá ưu đãi cho CNLĐ đã sẵn sàng phục vụ.
Một trong những gian hàng tại Điểm bán hàng giá ưu đãi cho CNLĐ đã sẵn sàng phục vụ.
Một trong những gian hàng tại Điểm bán hàng giá ưu đãi cho CNLĐ đã sẵn sàng phục vụ.
Lên top