Đà Nẵng: Khai mạc giải bóng đá truyền thống công nhân lao động

Công đoàn Khu công nghệ cao & các khu công nghiệp Đà Nẵng khai mạc giải bóng đá truyền thống công nhân lao động. Ảnh: Thanh Hùng
Công đoàn Khu công nghệ cao & các khu công nghiệp Đà Nẵng khai mạc giải bóng đá truyền thống công nhân lao động. Ảnh: Thanh Hùng
Công đoàn Khu công nghệ cao & các khu công nghiệp Đà Nẵng khai mạc giải bóng đá truyền thống công nhân lao động. Ảnh: Thanh Hùng
Lên top