Đà Nẵng: Khai mạc giải bóng đá tranh Cúp Báo Lao Động

Ban tổ chức Giải bóng đá công nhân viên chức lao động tranh Cúp Báo Lao Động tặng hoa các nhà tài trợ. Ảnh: Tường Minh
Ban tổ chức Giải bóng đá công nhân viên chức lao động tranh Cúp Báo Lao Động tặng hoa các nhà tài trợ. Ảnh: Tường Minh
Ban tổ chức Giải bóng đá công nhân viên chức lao động tranh Cúp Báo Lao Động tặng hoa các nhà tài trợ. Ảnh: Tường Minh
Lên top