Đà Nẵng hướng tới mục tiêu 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT

Học sinh tham gia BHYT đầy đủ, cha mẹ sẽ yên tâm khi chẳng may con cái bị ốm đau. Ảnh: Anh Nhàn
Học sinh tham gia BHYT đầy đủ, cha mẹ sẽ yên tâm khi chẳng may con cái bị ốm đau. Ảnh: Anh Nhàn
Học sinh tham gia BHYT đầy đủ, cha mẹ sẽ yên tâm khi chẳng may con cái bị ốm đau. Ảnh: Anh Nhàn
Lên top