Đà Nẵng: Hướng dẫn nhiệm vụ Tổ an toàn COVID-19 trong các doanh nghiệp

Nhiều biện pháp phòng dịch được các doanh nghiệp Đà Nẵng triển khai để đảm bảo an toàn cho người lao động. Ảnh: Nhuận Nguyễn
Nhiều biện pháp phòng dịch được các doanh nghiệp Đà Nẵng triển khai để đảm bảo an toàn cho người lao động. Ảnh: Nhuận Nguyễn
Nhiều biện pháp phòng dịch được các doanh nghiệp Đà Nẵng triển khai để đảm bảo an toàn cho người lao động. Ảnh: Nhuận Nguyễn
Lên top