Đà Nẵng hướng dẫn người lao động du lịch Đà Nẵng vay ưu đãi 100 triệu đồng

Đà Nẵng hướng dẫn người lao động du lịch Đà Nẵng vay ưu đãi 100 triệu. Ảnh: TT
Đà Nẵng hướng dẫn người lao động du lịch Đà Nẵng vay ưu đãi 100 triệu. Ảnh: TT
Đà Nẵng hướng dẫn người lao động du lịch Đà Nẵng vay ưu đãi 100 triệu. Ảnh: TT
Lên top