Đà Nẵng: Hơn 8.000 lao động bị mất việc tạm thời do dịch COVID-19

Đo thân nhiệt cho công nhân ở khu công nghiệp Hòa Khánh. Ảnh: Hồ Sỹ Tân
Đo thân nhiệt cho công nhân ở khu công nghiệp Hòa Khánh. Ảnh: Hồ Sỹ Tân
Đo thân nhiệt cho công nhân ở khu công nghiệp Hòa Khánh. Ảnh: Hồ Sỹ Tân
Lên top