Đà Nẵng: Hơn 700 người lao động tham gia hiến máu tình nguyện

Hơn 700 người lao động ở Đà Nẵng tham gia Ngày hội hiến máu tình nguyện. Ảnh: Tường Minh
Hơn 700 người lao động ở Đà Nẵng tham gia Ngày hội hiến máu tình nguyện. Ảnh: Tường Minh
Hơn 700 người lao động ở Đà Nẵng tham gia Ngày hội hiến máu tình nguyện. Ảnh: Tường Minh
Lên top