Đà Nẵng: Hơn 6.000 người hưởng BHXH 1 lần trong 4 tháng đầu năm

Giải quyết hơn 6.000 trường hợp hưởng BHXH 1 lần trong 4 tháng đầu năm. Ảnh: Kim Oanh
Giải quyết hơn 6.000 trường hợp hưởng BHXH 1 lần trong 4 tháng đầu năm. Ảnh: Kim Oanh
Giải quyết hơn 6.000 trường hợp hưởng BHXH 1 lần trong 4 tháng đầu năm. Ảnh: Kim Oanh
Lên top