Đà Nẵng: Hơn 25.000 lao động du lịch bị mất việc do dịch COVID-19

Chợ Hàn, một trong những điểm mua sắm của du khách đã vắng lặng trong mùa dịch COVID-19.
Chợ Hàn, một trong những điểm mua sắm của du khách đã vắng lặng trong mùa dịch COVID-19.
Chợ Hàn, một trong những điểm mua sắm của du khách đã vắng lặng trong mùa dịch COVID-19.
Lên top