Đà Nẵng: Hơn 2.000 lao động ngành dệt may mất việc do dịch COVID-19

Cty Vinakad ở KCN Hòa Khánh vừa cho 100 lao động nghỉ việc vì bị Mỹ tạm ngưng đơn hàng. Ảnh: H.V.M
Cty Vinakad ở KCN Hòa Khánh vừa cho 100 lao động nghỉ việc vì bị Mỹ tạm ngưng đơn hàng. Ảnh: H.V.M
Cty Vinakad ở KCN Hòa Khánh vừa cho 100 lao động nghỉ việc vì bị Mỹ tạm ngưng đơn hàng. Ảnh: H.V.M
Lên top