Đà Nẵng: Hơn 160.000 người cài đặt, sử dụng ứng dụng BHXH số - VssID

BHXH TP.Đà Nẵng thường xuyên kiểm tra việc sử dụng ứng dụng VssID trong khám chữa bệnh BHYT tại bệnh viện trên địa bàn. Ảnh: Van Cuong
BHXH TP.Đà Nẵng thường xuyên kiểm tra việc sử dụng ứng dụng VssID trong khám chữa bệnh BHYT tại bệnh viện trên địa bàn. Ảnh: Van Cuong
BHXH TP.Đà Nẵng thường xuyên kiểm tra việc sử dụng ứng dụng VssID trong khám chữa bệnh BHYT tại bệnh viện trên địa bàn. Ảnh: Van Cuong
Lên top