Đà Nẵng: Hơn 1.500 đơn vị cài ứng dụng VssID cho 100% người lao động

Cán bộ nghiệp vụ Bảo hiểm xã hội Thành phố Đà Nẵng hướng dẫn người lao động cài đặt, đăng ký sử dụng ứng dụng VssID. Ảnh: Kim Oanh
Cán bộ nghiệp vụ Bảo hiểm xã hội Thành phố Đà Nẵng hướng dẫn người lao động cài đặt, đăng ký sử dụng ứng dụng VssID. Ảnh: Kim Oanh
Cán bộ nghiệp vụ Bảo hiểm xã hội Thành phố Đà Nẵng hướng dẫn người lao động cài đặt, đăng ký sử dụng ứng dụng VssID. Ảnh: Kim Oanh
Lên top