Đà Nẵng: Hơn 1,2 tỉ đồng ủng hộ chương trình 20 ngàn suất ăn trong 16 ngày

Ban Chấp hành CĐ Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng ủng hộ phần quà trị giá 100 triệu đồng. Ảnh Thanh Hùng
Ban Chấp hành CĐ Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng ủng hộ phần quà trị giá 100 triệu đồng. Ảnh Thanh Hùng
Ban Chấp hành CĐ Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng ủng hộ phần quà trị giá 100 triệu đồng. Ảnh Thanh Hùng
Lên top