Đà Nẵng: Hoạt động công đoàn tiếp tục đổi mới để đáp ứng tình hình mới

Ông Lương Nguyễn Minh Triết - Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Đà Nẵng. Ảnh: Từ Ân
Ông Lương Nguyễn Minh Triết - Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Đà Nẵng. Ảnh: Từ Ân
Ông Lương Nguyễn Minh Triết - Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Đà Nẵng. Ảnh: Từ Ân
Lên top