Đà Nẵng hỗ trợ người lao động công trình bị mắc lại do dịch COVID-19

Đà Nẵng hỗ trợ người lao động công trình bị mắc lại do dịch COVID-19. Ảnh: PDC Đà Nẵng
Đà Nẵng hỗ trợ người lao động công trình bị mắc lại do dịch COVID-19. Ảnh: PDC Đà Nẵng
Đà Nẵng hỗ trợ người lao động công trình bị mắc lại do dịch COVID-19. Ảnh: PDC Đà Nẵng
Lên top