Đà Nẵng: Hỗ trợ đoàn viên, người lao động sau cách ly vì dịch COVID-19

Ảnh: Thanh Hùng
Ảnh: Thanh Hùng
Ảnh: Thanh Hùng
Lên top