Đà Nẵng: Hỗ trợ cho đoàn viên bị ảnh hưởng bởi dịch COVID -19

Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Đà Nẵng Hoàng Hữu Nghị trao hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID - 19. Ảnh: Thái Bình
Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Đà Nẵng Hoàng Hữu Nghị trao hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID - 19. Ảnh: Thái Bình
Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Đà Nẵng Hoàng Hữu Nghị trao hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID - 19. Ảnh: Thái Bình
Lên top