Đà Nẵng: Giãn cách từ... nhà để xe để phòng chống dịch COVID-19

Xe của người lao động trong nhà xe cũng phải giữ khoảng cách để... tránh lây nhiễm dịch COVID-19. Ảnh: Tường Minh
Xe của người lao động trong nhà xe cũng phải giữ khoảng cách để... tránh lây nhiễm dịch COVID-19. Ảnh: Tường Minh
Xe của người lao động trong nhà xe cũng phải giữ khoảng cách để... tránh lây nhiễm dịch COVID-19. Ảnh: Tường Minh
Lên top