Đà Nẵng: Giám sát chi trả lương người lao động là các F0, F1 và F2

Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho khoảng 500 công nhân làm việc tại Khu công nghiệp An Đồn, Đà Nẵng. Ảnh: Hữu Long
Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho khoảng 500 công nhân làm việc tại Khu công nghiệp An Đồn, Đà Nẵng. Ảnh: Hữu Long
Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho khoảng 500 công nhân làm việc tại Khu công nghiệp An Đồn, Đà Nẵng. Ảnh: Hữu Long
Lên top