Đà Nẵng giảm 2,2 tỉ đồng tiền điện cho 50 doanh nghiệp

Các doanh nghiệp sản xuất trong các lĩnh vực chế biến thuỷ sản ở Đà Nẵng được giảm tiền điện do ảnh hưởng dịch COVID-19.
Các doanh nghiệp sản xuất trong các lĩnh vực chế biến thuỷ sản ở Đà Nẵng được giảm tiền điện do ảnh hưởng dịch COVID-19.
Các doanh nghiệp sản xuất trong các lĩnh vực chế biến thuỷ sản ở Đà Nẵng được giảm tiền điện do ảnh hưởng dịch COVID-19.
Lên top