Đà Nẵng giải đáp thắc mắc chính sách BHYT học sinh, sinh viên

BHXH Đà Nẵng đối thoại trực tuyến chủ đề “BHYT học sinh, sinh viên - góp phần phát triển một nền giáo dục toàn diện”. Ảnh CC
BHXH Đà Nẵng đối thoại trực tuyến chủ đề “BHYT học sinh, sinh viên - góp phần phát triển một nền giáo dục toàn diện”. Ảnh CC
BHXH Đà Nẵng đối thoại trực tuyến chủ đề “BHYT học sinh, sinh viên - góp phần phát triển một nền giáo dục toàn diện”. Ảnh CC
Lên top