Đà Nẵng giải đáp chính sách hỗ trợ người lao động khó khăn do COVID-19

Đà Nẵng giải đáp chính sách hỗ trợ người lao động gặp khó do COVID-19. Ảnh: Kim Oanh
Đà Nẵng giải đáp chính sách hỗ trợ người lao động gặp khó do COVID-19. Ảnh: Kim Oanh
Đà Nẵng giải đáp chính sách hỗ trợ người lao động gặp khó do COVID-19. Ảnh: Kim Oanh
Lên top