Đà Nẵng: Ghi nhận thêm 2 công nhân dương tính với virus SARS-CoV-2

Người lao động ở khu công nghiệp Hòa Khánh vệ sinh, khử khuẩn nơi làm việc sau khi tan ca.
Người lao động ở khu công nghiệp Hòa Khánh vệ sinh, khử khuẩn nơi làm việc sau khi tan ca.
Người lao động ở khu công nghiệp Hòa Khánh vệ sinh, khử khuẩn nơi làm việc sau khi tan ca.
Lên top