Đà Nẵng: Gần như 100% người lao động đã trở lại làm việc sau Tết

Công nhân lao động ở Đà Nẵng đã trở lại làm việc sau thời gian nghỉ Tết. Ảnh: Tường Minh
Công nhân lao động ở Đà Nẵng đã trở lại làm việc sau thời gian nghỉ Tết. Ảnh: Tường Minh
Công nhân lao động ở Đà Nẵng đã trở lại làm việc sau thời gian nghỉ Tết. Ảnh: Tường Minh
Lên top