Đà Nẵng: Gần 5.000 đơn vị nợ Bảo hiểm với tổng tiền hơn 214 tỉ đồng

Doanh nghiệp và người lao động ở Đà Nẵng gặp khó khăn lớn do dịch COVID-19. Ảnh: Quang Luật
Doanh nghiệp và người lao động ở Đà Nẵng gặp khó khăn lớn do dịch COVID-19. Ảnh: Quang Luật
Doanh nghiệp và người lao động ở Đà Nẵng gặp khó khăn lớn do dịch COVID-19. Ảnh: Quang Luật
Lên top