Đà Nẵng: Gần 300 VĐV tham gia Hội thao CNVCLĐ nhân Tháng Công nhân

Các đoàn vận động viên tham gia thi đấu và nhận cờ lưu niệm do đồng chí Ngô Xuân Thắng, Chủ tịch LĐLĐ thành phố tặng.
Các đoàn vận động viên tham gia thi đấu và nhận cờ lưu niệm do đồng chí Ngô Xuân Thắng, Chủ tịch LĐLĐ thành phố tặng.
Các đoàn vận động viên tham gia thi đấu và nhận cờ lưu niệm do đồng chí Ngô Xuân Thắng, Chủ tịch LĐLĐ thành phố tặng.
Lên top