Đà Nẵng: Doanh nghiệp treo giải thưởng cho ý tưởng phòng chống dịch

Slogan phòng chống dịch độc lạ của Công ty TNHH Điện tử Foster Đà Nẵng. Ảnh: Bùi Minh Vũ
Slogan phòng chống dịch độc lạ của Công ty TNHH Điện tử Foster Đà Nẵng. Ảnh: Bùi Minh Vũ
Slogan phòng chống dịch độc lạ của Công ty TNHH Điện tử Foster Đà Nẵng. Ảnh: Bùi Minh Vũ
Lên top