Đà Nẵng: Doanh nghiệp hiếm hoi tuyển lao động giữa mùa dịch COVID-19

Công nhân của Công ty Pi Vina Đà Nẵng đo thân nhiệt trước khi vào làm việc. 
Ảnh: Doanh nghiệp cung cấp
Công nhân của Công ty Pi Vina Đà Nẵng đo thân nhiệt trước khi vào làm việc. Ảnh: Doanh nghiệp cung cấp
Công nhân của Công ty Pi Vina Đà Nẵng đo thân nhiệt trước khi vào làm việc. Ảnh: Doanh nghiệp cung cấp
Lên top