Đà Nẵng: Doanh nghiệp cho người lao động nghỉ Tết sớm để phòng dịch

Người lao động ở Cty Vinakad vẫn phải dãn cách trong bữa ăn để phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: Hồ Sỹ Tân
Người lao động ở Cty Vinakad vẫn phải dãn cách trong bữa ăn để phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: Hồ Sỹ Tân
Người lao động ở Cty Vinakad vẫn phải dãn cách trong bữa ăn để phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: Hồ Sỹ Tân
Lên top