Đà Nẵng: Định kỳ “bêu” tên doanh nghiệp nợ đọng bảo hiểm

Hàng trăm lao động tại Đà Nẵng đang bị ảnh hưởng bởi việc chậm đóng BHXH của các doanh nghiệp. Ảnh: ĐỖ VINH
Hàng trăm lao động tại Đà Nẵng đang bị ảnh hưởng bởi việc chậm đóng BHXH của các doanh nghiệp. Ảnh: ĐỖ VINH
Hàng trăm lao động tại Đà Nẵng đang bị ảnh hưởng bởi việc chậm đóng BHXH của các doanh nghiệp. Ảnh: ĐỖ VINH
Lên top