Đà Nẵng điều động Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động về Hội đồng nhân dân

Ông Trần Vũ Duy Mẫn - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TP.Đà Nẵng - được điều động làm Phó Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng Nhân dân thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: Thanh Hùng
Ông Trần Vũ Duy Mẫn - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TP.Đà Nẵng - được điều động làm Phó Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng Nhân dân thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: Thanh Hùng
Ông Trần Vũ Duy Mẫn - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TP.Đà Nẵng - được điều động làm Phó Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng Nhân dân thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: Thanh Hùng
Lên top