Đà Nẵng: Điểm sáng thực hiện BHXH

Cán bộ BHXH TP.Đà Nẵng hướng dẫn người dân thực hiện hồ sơ BHXH, BHYT. Ảnh: H.A
Cán bộ BHXH TP.Đà Nẵng hướng dẫn người dân thực hiện hồ sơ BHXH, BHYT. Ảnh: H.A
Cán bộ BHXH TP.Đà Nẵng hướng dẫn người dân thực hiện hồ sơ BHXH, BHYT. Ảnh: H.A
Lên top