Đà Nẵng: Đề xuất cho 137 chuyên gia nước ngoài nhập cảnh

Các doanh nghiệp Đà Nẵng vừa chống dịch vừa duy trì sản xuất. Ảnh: Nhuận Nguyễn
Các doanh nghiệp Đà Nẵng vừa chống dịch vừa duy trì sản xuất. Ảnh: Nhuận Nguyễn
Các doanh nghiệp Đà Nẵng vừa chống dịch vừa duy trì sản xuất. Ảnh: Nhuận Nguyễn
Lên top