Đà Nẵng: Đầu năm vẫn việc nhiều người ít, thất nghiệp tăng cao

Thị trường lao động Đà Nẵng đầu năm mới vẫn việc nhiều người ít. Ảnh: Tường Minh
Thị trường lao động Đà Nẵng đầu năm mới vẫn việc nhiều người ít. Ảnh: Tường Minh
Thị trường lao động Đà Nẵng đầu năm mới vẫn việc nhiều người ít. Ảnh: Tường Minh
Lên top