Đà Nẵng đấu giá tài sản công ty để trả lương, bảo hiểm cho công nhân

Ảnh: Phương Trà
Ảnh: Phương Trà
Ảnh: Phương Trà
Lên top