Đà Nẵng: Đào tạo kỹ năng nghiệp vụ Buồng tiêu chuẩn VTOS và Sales OTA

Ông Nguyễn Duy Minh, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Đà Nẵng (phải) tặng hoa cho các giảng viên và khách mời. Ảnh: Tường Minh
Ông Nguyễn Duy Minh, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Đà Nẵng (phải) tặng hoa cho các giảng viên và khách mời. Ảnh: Tường Minh
Ông Nguyễn Duy Minh, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Đà Nẵng (phải) tặng hoa cho các giảng viên và khách mời. Ảnh: Tường Minh
Lên top