Đà Nẵng: Đảm bảo 100% công nhân ở Tổ nhà trọ tự quản đi bầu cử

LĐLĐ Đà Nẵng yêu cầu đảm bảo 100% công nhân ở các Tổ nhà trọ tự quản khu nhà trọ đăng ký danh sách cử tri và thực hiện quyền bầu cử. Ảnh: Hữu Long
LĐLĐ Đà Nẵng yêu cầu đảm bảo 100% công nhân ở các Tổ nhà trọ tự quản khu nhà trọ đăng ký danh sách cử tri và thực hiện quyền bầu cử. Ảnh: Hữu Long
LĐLĐ Đà Nẵng yêu cầu đảm bảo 100% công nhân ở các Tổ nhà trọ tự quản khu nhà trọ đăng ký danh sách cử tri và thực hiện quyền bầu cử. Ảnh: Hữu Long
Lên top