Đà Nẵng đã có 14 công nhân các khu công nghiệp mắc COVID-19

Chia ô bàn ăn để phòng chống dịch ở các khu công nghiệp Đà Nẵng. Ảnh: Hạnh Nhân
Chia ô bàn ăn để phòng chống dịch ở các khu công nghiệp Đà Nẵng. Ảnh: Hạnh Nhân
Chia ô bàn ăn để phòng chống dịch ở các khu công nghiệp Đà Nẵng. Ảnh: Hạnh Nhân
Lên top