Đà Nẵng: Đã có 12 công nhân của 9 doanh nghiệp nhiễm COVID-19

Vệ sinh khử trùng khuôn viên phòng chống dịch ở Khu công nghiệp Hòa Khánh. Ảnh: Hồ Sĩ Tân
Vệ sinh khử trùng khuôn viên phòng chống dịch ở Khu công nghiệp Hòa Khánh. Ảnh: Hồ Sĩ Tân
Vệ sinh khử trùng khuôn viên phòng chống dịch ở Khu công nghiệp Hòa Khánh. Ảnh: Hồ Sĩ Tân
Lên top