Đà Nẵng: Công ty may KANE-M dừng hoạt động vì bệnh nhân 446 mắc COVID-19

Quân đội tiếp tục phun hóa chất khử khuẩn khu vực cách ly 3 bệnh viện ở Đà Nẵng.
Quân đội tiếp tục phun hóa chất khử khuẩn khu vực cách ly 3 bệnh viện ở Đà Nẵng.
Quân đội tiếp tục phun hóa chất khử khuẩn khu vực cách ly 3 bệnh viện ở Đà Nẵng.
Lên top