Đà Nẵng: Công ty Kane - M hỗ trợ thành phố 100 triệu đồng chống dịch

Đại diện Công ty Kane - M hỗ trợ thành phố Đà Nẵng 100 triệu đồng chống dịch.
Đại diện Công ty Kane - M hỗ trợ thành phố Đà Nẵng 100 triệu đồng chống dịch.
Đại diện Công ty Kane - M hỗ trợ thành phố Đà Nẵng 100 triệu đồng chống dịch.
Lên top