Đà Nẵng: Công ty CP Du lịch Phương Đông Việt tiến hành đại hội điểm công đoàn cơ sở

Đại hội CĐ Cty CP Phương Đông Việt, nhiệm kỳ 2017-2022.Ảnh: TT
Đại hội CĐ Cty CP Phương Đông Việt, nhiệm kỳ 2017-2022.Ảnh: TT
Đại hội CĐ Cty CP Phương Đông Việt, nhiệm kỳ 2017-2022.Ảnh: TT
Lên top